Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Środa 19.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut Gminy


Uchwała Nr XXVI/151/09

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 23 września 2009 roku


w sprawie Statutu Gminy Janowiec Kościelny.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy Janowiec Kościelny, u c h w a l a , co następuje:


§1. Uchwala się Statut Gminy Janowiec Kościelny w brzmieniu, jak w załączniku do uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.


§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Uchwała Nr XXVI/151/09
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 23 września 2009 roku

- Statut Gminy Janowiec Kościelny

- Mapa

 


Wytworzył:
Bożena Grochala
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2003-06-25 10:02:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2009-10-02 12:42:15)
 
 
ilość odwiedzin: 722413

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X