Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Wtorek 17.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy Janowiec Koscielny rok 2003

UCHWAŁY RADY GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY

rok 2003

Do odczytania dokumentów (UCHWAŁ RADY GMINY)
 niezbędne jest oprogramowanie
Adobe Acrobat Reader .  <- pobierz

 

Uchwała  Nr IV/18/03
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 4 marca 2003
w sprawie: budzetu na rok 2003


Uchwała  Nr IV/19/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 4 marca 2003
w sprawie: ustalenia harmonogramu realizowanych inwestycji w 2003 roku.


Uchwała  Nr IV/20/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: Statutu Gminy.


Uchwała  Nr IV/21/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budzetu.


Uchwała  Nr IV/22/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oświaty i Kultury.


Uchwała  Nr IV/23/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: połączenia jednostek pomocniczych(sołectw).


Uchwała  Nr IV/24/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu BIELAWY


Uchwała  Nr IV/25/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu BOROWE


Uchwała  Nr IV/26/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu BUKOWIEC


Uchwała  Nr IV/27/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu BIELAWY


Uchwała  Nr IV/28/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu GOŁĘBIE.


Uchwała  Nr IV/29/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu GWOŹDZIE.


Uchwała  Nr IV/30/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu IWANY.


Uchwała  Nr IV/31/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu JABŁONOWO.


Uchwała  Nr IV/32/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu JANOWIEC KOŚCIELNY.


Uchwała  Nr IV/33/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu JASTRZĄBKI.


Uchwała  Nr IV/34/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu KOŁAKI .


Uchwała  Nr IV/35/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu  KRUSZE.


Uchwała  Nr IV/36/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu LEŚNIKI .]


Uchwała  Nr IV/37/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu NAPIERKI .


Uchwała  Nr IV/38/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu NOWA WIEŚ DMOCHY .


Uchwała  Nr IV/39/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu NOWA WIEŚ WIELKA.


Uchwała  Nr IV/40/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu PAWEŁKI .


Uchwała  Nr IV/41/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu PIOTRKOWO .


Uchwała  Nr IV/42/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu KUCE.


Uchwała  Nr IV/43/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu  POKRZYWNICA WIELKA .


Uchwała  Nr IV/44/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu POŁCIE MŁODE .


Uchwała  Nr IV/45/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu POŁCIE STARE .


Uchwała  Nr IV/46/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu POWIERZ.


Uchwała  Nr IV/47/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu  SAFRONKA.


Uchwała  Nr IV/48/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu SMOLANY .


Uchwała  Nr IV/49/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu SZCZEPKOWO ZALESIE .


Uchwała  Nr IV/50/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu  TRZĄSKI.


Uchwała  Nr IV/51/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu WAŚNIEWO .


Uchwała  Nr IV/52/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu  ZABŁOCIE.


Uchwała  Nr IV/53/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: nadania Statutu Sołectwu ZABOROWO.


Uchwała  Nr IV/54/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie:ustalenia zasad polityki czynszowej.


Uchwała  Nr IV/55/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków .


Uchwała  Nr IV/56/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: ustalenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy.


Uchwała  Nr IV/57/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04 marca 2003
w sprawie: zmian uchwały Nr XXVIII/178/2002 Rady Gminy w Janowcu Kościelnym z dnia 27 marca 2002 roku.


Uchwała  Nr V/58/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 kwietnia 2003
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budzetu gminy na 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.


Uchwała  Nr V/59/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 kwietnia 2003
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Janowiec Kościelny na 2003 rok.


Uchwała  Nr V/60/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 kwietnia 2003
w sprawie:określenia zasad i trybu udzielania oraz zwrotu wydatków przeznaczonych na pomoc w dozywianiu uczniów
w szkole w 2003 roku


Uchwała  Nr V/61/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 kwietnia 2003
w sprawie: upowaznienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.


Uchwała  Nr V/62/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 kwietnia 2003
w sprawie: pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy.


Uchwała  Nr V/63/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 kwietnia 2003
w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla samochodu osobowego niebędącego własnością gminy.


Uchwała  Nr V/64/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 kwietnia 2003
w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy.


Uchwała  Nr V/65/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 kwietnia 2003
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny w sprawie ustalenia harmonogramu realizowanych inwestycj.


Uchwała  Nr V/66/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 kwietnia 2003
w sprawie: ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta.


Uchwała  Nr V/67/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 kwietnia 2003
w sprawie: zbycia i nabycia nieruchomości.


Uchwała  Nr V/68/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 kwietnia 2003
w sprawie: ststutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym.


Uchwała  Nr VI/69/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 lipca 2003
w sprawie: przekształcenia jednostki organizacyjnej  gminy Samorządowy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w instytucję kultury .


Uchwała  Nr VI/70/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 lipca 2003
w sprawie: zbycia i nabycia nieruchomości.


Uchwała  Nr VI/71/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14lipca 2003
w sprawie: wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu w sprawie dofinansowania realizacji zadania pt."budowa drogi powiatowej Połcie Młode-Smolany Zardawy".


Uchwała  Nr VI/72/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 lipca 2003
w sprawie: zmian w budzecie gminy na rok 2003 .


Uchwała  Nr VI/73/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 lipca 2003
w sprawie:przyjęcia statutu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich .


Uchwała  Nr VI/74/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 lipca 2003
w sprawie:zmiany uchwały Rady Gminy .


Uchwała  Nr VI/75/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 lipca 2003
w sprawie:wyrazenia zgody na wydzerzawienie nieruchomości na okres dłuzszy niz trzy lata .


Uchwała  Nr VI/76/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 lipca 2003
w sprawie:  powołania zespołu, który przedstawi Radzie Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.


Uchwała  Nr VI/77/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 lipca 2003
w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości .


Uchwała  Nr VII/78/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10 września 2003
w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2003 rok


Uchwała  Nr VIII/79/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 października  2003
w sprawie: Regulaminu głosowania.


Uchwała  Nr VIII/80/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 października  2003
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej


Uchwała  Nr VIII/81/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 października  2003
w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2004-2007 do Sądu Rejonowego w Nidzicy.


Uchwała  Nr VIII/82/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 października  2003
w sprawie: nadania statutu Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym


Uchwała  Nr VIII/83/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 października  2003
w sprawie: zmian w budżecie na rok 2003


 Uchwała  Nr VIII/84/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 października  2003
w sprawie: ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla potrzeb określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadnieczgo pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Janowiec Kościelny.


Uchwała  Nr XVIII/85/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 października  2003
w sprawie: wyrazenia zgody na wudzierzawienie nieruchomości na okres dłuzszy niz trzy lata.


Uchwała  Nr XVIII/86/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 października  2003
w sprawie: nie wyrazenia zgody na wydzierzawienie nieruchomości na okres dłuzszy niz trzy lata.


Uchwała  Nr XVIII/87/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 października  2003
w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości.


Uchwała  Nr IX/88/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 października  2003
w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości.


Uchwała  Nr IX/89/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2003
w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


 Uchwała  Nr IX/90/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2003
w sprawie:podatku od środków transportowych


 Uchwała  Nr IX/91/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2003
w sprawie:podatku od posiadania psow


 Uchwała  Nr IX/92/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2003
w sprawie:ustalania dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru


  Uchwała  Nr IX/93/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2003
w sprawie:opłaty administracyjnej, terminow jej płatności oraz sposobu poboru.


  Uchwała  Nr IX/94/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2003
w sprawie:zwolnień z podatku od nieruchomości


 Uchwała  Nr IX/95/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2003
w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym


 Uchwała  Nr IX/96/2003
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2003
w sprawie:zmian w budzecie gminy na 2003 rok ]


Wytworzył:
Barbara Szatkowska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2006-07-22 05:54:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2006-07-24 14:40:54)
 
 
ilość odwiedzin: 715619

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X