Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Środa 19.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny rok 2006

UCHWAŁY RADY GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY

rok 2006

Do odczytania dokumentów (UCHWAŁ RADY GMINY)
 niezbędne jest oprogramowanie
Adobe Acrobat Reader .  <- pobierz


    Uchwała  Nr XXIV/195/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lutego 2006 r. 
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości gminy.


     Uchwała  Nr XXIV/196/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lutego 2006 r. 
w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.


      Uchwała  Nr XXIV/197/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lutego 2006 r. 
w sprawie: przystąpienia do budowy sali gimnastycznej wraz z węzłem żywieniowym.


       Uchwała  Nr XXIV/198/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lutego 2006 r. 
w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2006 rok.


        Uchwała  Nr XXIV/199/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lutego 2006 r. 
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIV/128/04  Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyznania i zwrotu wydatków na dożywianie uczniów.


  Uchwała  Nr XXIV/200/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lutego 2006 r. 
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.


   Uchwała  Nr XXIV/201/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lutego 2006 r. 
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na rok 2006.


    Uchwała  Nr XXIV/202/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lutego 2006 r. 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2006 rok.


     Uchwała  Nr XXV/203/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 kwietnia 2006 r. 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.


      Uchwała  Nr XXV/204/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 kwietnia 2006 r. 
w sprawie: zmiany podziału gminy Janowiec Kościelny na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


       Uchwała  Nr XXV/205/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 kwietnia 2006 r. 
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic.


       Uchwała  Nr XXV/206/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 kwietnia 2006 r. 
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Janowiec Kościelny oraz jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.


      Uchwała  Nr XXV/207/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 kwietnia 2006 r. 
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.


       Uchwała  Nr XXV/208/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 kwietnia 2006 r. 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelnyna 2006 rok.


       Uchwała  Nr XXV/209/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 kwietnia 2006 r. 
w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej .


       Uchwała  Nr XXV/210/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 kwietnia 2006 r. 
w sprawie:regulaminu utrzymania czystości i porządku gminy.


        Uchwała  Nr XXV/211/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 kwietnia 2006 r. 
w sprawie:przeznaczenia do zbycia nieruchomości.


         Uchwała  Nr XXVI/212/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2006 r. 


Uchwała  Nr XXVI/213/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmiany Statutu gminy Janowiec Kościelny 


Uchwała  Nr XXVI/214/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie: przyjęcia zmian w Satucie Ekologicznego Zweiązku Gmin "Działdowszczyzna".


Uchwała  Nr XXVI/215/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie: Statutu Związku Gmin Nidzickich.


Uchwała  Nr XXVI/216/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie: nadania Satutu Urzędu Gminy Janowiec Kościelny .


 Uchwała  Nr XXVI/217/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finasowych gminnych instytucji kultury za I półrocze .
 


 Uchwała  Nr XXVI/218/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Janowiec Kościelny do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Dziłania "Brama Mazurskiej Krainy" .


 Uchwała  Nr XXVI/219/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie: ustalenia wysokości odpisów na fundusz zdrowotmy nauczycieli .


  Uchwała  Nr XXVI/220/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia dla Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  


  Uchwała  Nr XXVI/221/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2006 rok.


  Uchwała  Nr XXVI/222/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie: nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


  Uchwała  Nr XXVI/223/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Janowiec Kościelny .


  Uchwała  Nr XXVII/224/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 września  2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2006 rok.


  Uchwała  Nr XXVII/225/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 września  2006 r.
w sprawie: ustalenia dla dróg gminnych stawek opłat za zajęcie 1 m. pasa drogowego na tereni Gminy Janowiec Kościelny .


   Uchwała  Nr XXVII/226/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 września  2006 r.
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


   Uchwała  Nr XXVII/227/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 września  2006 r.
w sprawie: uchwalenia planu rozwoju wsi Kuce.


   Uchwała  Nr XXVII/228/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 września  2006 r.
w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Janowiec Kościelny.


   Uchwała  Nr XXVII/229/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 września  2006 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Janowiec Kościelny. 


   Uchwała  Nr XXVIII/230/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 5 października  2006 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Jadwigi i Ryszarda Ładzińskich na działalność Wójta Gminy Janowiec Kościelny . 


   Uchwała  Nr XXIX/231/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 października  2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2006 rok. 


   Uchwała  Nr XXIX/232/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 października  2006 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2007 rok 


    Uchwała  Nr XXIX/233/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 października  2006 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Janowiec Kościelny. 
(uwaga : dokument obszerny -
załączniki do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec Kościelny) 

Wytworzył:
Barbara Szatkowska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2006-07-22 06:02:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2006-12-21 10:53:00)
 
 
ilość odwiedzin: 722445

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X