Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Wtorek 17.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

kadencja 2006-2010

ZARZĄDZENIE NR 1/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 luty 2007 r.


 

ZARZĄDZENIE NR 2/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 luty 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert.


 

ZARZĄDZENIE NR 3/2007
(rozmiar pliku :8,60 Mb)

Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 12 marca 2007 r.
w sprawie wewnętrznego regulaminu udzialania zamówień publicznych dla Urzędu Gminy Janowiec Kościelny .


ZARZĄDZENIE NR 4/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 12 marca 2007 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 .


ZARZĄDZENIE NR 5/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r.
w sprawie:powołania  Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert.


ZARZĄDZENIE NR 6/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2007 r.


ZARZĄDZENIE NR 7/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 3 kwietnia  2007 r.
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Janowiec Kościelny w 2007 roku


ZARZĄDZENIE NR 8/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
w sprawie:prowadzenia rejestru Zarządzeń Wójta.


ZARZĄDZENIE NR 9/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 kwietnia2007 r.


ZARZĄDZENIE NR 10/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny - Kierownika Urzędu
z dnia 7 maja 2007 r.


ZARZĄDZENIE NR 11/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 8 maja 2007 r.
w sprawie:ustalenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny .


ZARZĄDZENIE NR 12/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 8 maja  2007 r.
w sprawie:zmiany Regulaminu Organizacyjnego urzędu gminy wprowadzonego zarządzeniem nr 7/2004 r. z dnia 20 sierpnia 2004 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.


ZARZĄDZENIE NR 13/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Janowiec Kościelny .


ZARZĄDZENIE NR 14/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 9 maja  2007 r.
w sprawie:ustalenia szczegółowego harmonogramu czynności podejmowanych w ramach okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorząowych w 2007 roku.


ZARZĄDZENIE NR 15/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10 maja  2007 r.
w sprawie:powołania  Zakładowej Komisji Socjalnej.


ZARZĄDZENIE NR 16/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 maja 2007 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny .


ZARZĄDZENIE NR 17/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 maja2007 r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych .


ZARZĄDZENIE NR 18/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21 maja 2007 r.


ZARZĄDZENIE NR 19/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1/07 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 lutego 2007 roku.


ZARZĄDZENIE NR 20/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 czerwca2007 r.
 w sprawie powołania Komisji do kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR 21/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 3 lipca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert.


ZARZĄDZENIE NR 22/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 6 lipca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert.

 


 

ZARZĄDZENIE NR 23/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia  29.06.2007 r.

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 6  lipca 2007  r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 39/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 13 listopada 2007  r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


ZARZĄDZENIE NR 40/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia13 listopada 2007 r.
w sprawie:projektu budżetu gminy na 2008 rok


ZARZĄDZENIE NR 41/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 19 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


ZARZĄDZENIE NR 43/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2007 r.


 

 

 
ZARZĄDZENIE NR 44/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 


ZARZĄDZENIE NR 45/2007

Wójta Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 10.12.2007

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

 
ZARZĄDZENIE NR 46/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28.12.2007 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 


 

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 25/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia  31 lipca 2007  r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert


 

ZARZĄDZENIE NR 26/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia  31 lipca 2007  r.
w sprawie powołania redaktora naczelnego pisma samorządowego " Biuletyn Informacyjny Gminy Janowiec Kościelny"


ZARZĄDZENIE NR 27/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia  03 sierpnia 2007  r.
w sprawie przedłużenia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.

INFORMACJA OPISOWA  (3,6 MB)

ZAŁĄCZNIK NR 1 (1,1 MB)

ZAŁĄCZNIK NR 2 (4,8MB)

ZAŁĄCZNIK NR 3 (2,30 MB)


ZARZĄDZENIE NR 28/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia  27sierpnia 2007  r.


ZARZĄDZENIE NR 29/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia  20 września 2007  r.


 


ZARZĄDZENIE NR 30/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 września 2007  r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski, zarządzonych na 21 października 2007 roku.


ZARZĄDZENIE NR 31/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia  27 września 2007  r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych


ZARZĄDZENIE NR 32/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 września 2007  r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatora obsługi informatycznej pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej


ZARZĄDZENIE NR 33/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia  28 września 2007  r.


ZARZĄDZENIE NR 34/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 5 października 2007  r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert


ZARZĄDZENIE NR 35/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia  17 października 2007  r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


ZARZĄDZENIE NR 36/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia  17 października 2007  r.


ZARZĄDZENIE NR 37/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia  31 lipca 2007  r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert


ZARZĄDZENIE NR 38/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia  7 listopada  2007  r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janowiec Kościelny zarządzonych na dzień 9 grudnia 2007 roku.


 


ZARZĄDZENIE NR 4/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 2 lutego 2008 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa dla sołectwa Safronka

 


ZARZĄDZENIE NR 5/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 2 lutego 2008 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Programu Integracji Społecznej PPWOW.


ZARZĄDZENIE NR 6/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 18 lutego 2008 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.


Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 18.02.2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.


ZARZĄDZENIE NR 8/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 3 marca 2008 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniajacych sołtysa dla sołectwa Powierż.

 

ZARZĄDZENIE NR 49/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków budżetowych Gminy Janowiec Kościelny przeznaczonych na programy i projekty realizowane przy udziale środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranuicznych, niepodlegających zwrotowi "Commenius -Uczenie się przez całe życie", które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007

 

ZARZĄDZENIE NR 50/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31.12.2007 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Janowiec Kościelny w 2008 roku.
 
 
 

Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31.12.2007 r.
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie w 2008 roku.
 
 
 
 


ZARZĄDZENIE NR 1/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Janowiec Kościelny w 2008 roku.
 
 


ZARZĄDZENIE NR 2/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe


ZARZĄDZENIE NR 3/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie regulaminu przyznawania nagród w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny


 


 

ZARZĄDZENIE NR 47/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własność pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej.


 

ZARZĄDZENIE NR 48/2007
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 grudnia 2007 r.
w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy na obszarze kraju.

 


 

ZARZĄDZENIE NR 9/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 3 marca  2008 r.

 


ZARZĄDZENIE NR 10/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 marca  2008 r.
w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok

 ZARZĄDZENIE NR 11/2008
(rozmiar pliku : 1,7 Mb)
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 MARCA 2008 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się ozyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części .


ZARZĄDZENIE NR 12/2008
(rozmiar pliku : 3,1 Mb)
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 MARCA 2008 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się ozyskanie zezwolenia na świadzcenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bazoodpływowych i transport nieczystości ciekłych w gminie oraz uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości..


ZARZĄDZENIE NR 13/2008
Wójta Gminy - Kierownika Urzęu
z dnia 31 MARCA 2008 r.


ZARZĄDZENIE NR 14/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 MARCA 2008 r.


ZARZĄDZENIE NR 15/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janowiec Kościelny do 2015 roku.ZARZĄDZENIE NR 16/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie przygotowania grafiku czasu pracy w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny w miesiącu maju 2008 roku


ZARZĄDZENIE NR 17/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 12 maja 2008 r.
w sprawie :przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i kontroli w nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych


Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20.05.2008 r.


ZARZĄDZENIE NR 19/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie :powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert.

 

 

 ZARZĄDZENIE NR 20/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 czerwca 2008 r.
w sprawie :powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert.


ZARZĄDZENIE NR 21/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 czerwca 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.


ZARZĄDZENIE NR 22/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 czerwca 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.


ZARZĄDZENIE NR 23/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 czerwca 2008 r.
 


ZARZĄDZENIE NR 24/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 czerwca 2008 r.
 


ZARZĄDZENIE NR 25/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 lipca  2008 r.

 
ZARZĄDZENIE NR 27/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 13 sierpnia  2008 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.


ZARZĄDZENIE NR 28/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 13 sierpnia  2008 r.
w sprawie powołania komisji.
 


ZARZĄDZENIE NR 29/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 18 sierpnia  2008 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej


ZARZĄDZENIE NR 30/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 18 sierpnia  2008 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowcu Kościelnym.


ZARZĄDZENIE NR 31/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 18 sierpnia  2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy.


ZARZĄDZENIE NR 32/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 sierpnia  2008 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
 


ZARZĄDZENIE NR 33/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 września 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.


ZARZĄDZENIE NR 34/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 września 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.


ZARZĄDZENIE NR 35/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 września 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.


ZARZĄDZENIE NR 38/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 września 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżwy


ZARZĄDZENIE NR 39/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 01 października  2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej dzierżawy.


ZARZĄDZENIE NR 40/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 października  2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.


ZARZĄDZENIE NR 41/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 października  2008 r.
w sprawie przygotowania grafiku czasu pracy
w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny
w miesiącu listopadzie 2008 roku.


ZARZĄDZENIE NR 42/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 października  2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
do oddania w użytkowanie wieczyste wraz 
z przeniesieniem własności budynku w drodze bezprzetargowej.


ZARZĄDZENIE NR 43/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 października  2008 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa dla sołectwa Zaborowo.

 
ZARZĄDZENIE NR 44/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 października  2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 13 listopada  2008 r.
w sprawie projektu budżu gminy na 2009 rok.


ZARZĄDZENIE NR 47/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 18 listopada  2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 48/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 listopada  2008 r.
w sprawie powołania komisji.

ZARZĄDZENIE NR 49/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 grudnia  2008 r.
w sprawie ogoszenia nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

ZARZĄDZENIE NR 50/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 grudnia  2008 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 51/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 grudnia  2008 r.
w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

ZARZĄDZENIE NR 52/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia  2008 r.
w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i najmu.

ZARZĄDZENIE NR 53/2008
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia  2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 stycznia  2009 r.
w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy JANOWIEC KOŚCIELNY w 2009 roku.

ZARZĄDZENIE NR 2/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 stycznia  2009 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR 3/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 stycznia  2009 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

ZARZĄDZENIE NR 4/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 02  lutego  2009 r.
w sprawie: powołania osób rezerwowych do Gminnej Komisji Oceniającej d/s oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.

ZARZĄDZENIE NR 5/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 lutego  2009 r.
w sprawie: aneksu do Regulaminu Pracy.
ZARZĄDZENIE NR 6/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 9 marca  2009 r.
w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do oceny przydatności składników majątku ruchomego, który nie nadaje się do dalszego użytku, ze względu na jego zły stan techniczny.

ZARZĄDZENIE NR 7/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10 marca  2009 r.
w sprawie: powołania przedstawicieli gminy Janowiec Kościelny do prac komisjiodbiorowej na zadanie, pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Smolany - Żardawy oraz modernizacja stacji wodociagowej w miejscowości Szczepkowo - Iwany".

ZARZĄDZENIE NR 8/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10 marca  2009 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR 9/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10 marca  2009 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 10/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10 marca  2009 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

ZARZĄDZENIE NR 11/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10 marca  2009 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżu za rok 2008.

ZARZĄDZENIE NR 13/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 marca  2009 r.
w sprawie: wyznaczenia w gminie Janowiec Kościelny
miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych .

 Zarządzenie Nr 14/09
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 marca 2009r. 
w sprawie : Powołania Komisji pretargowej.


ZARZĄDZENIE NR 15/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca  2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 08 kwietnia  2009 r.
w sprawie: aneksu do Zarządzenia Nr 2 Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15.01.2003 r., w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. .


ZARZĄDZENIE NR 17/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 08 kwietnia  2009 r.
w sprawie: powołania Komisji przetargowej. 

ZARZĄDZENIE NR 18/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 kwietnia  2009 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

ZARZĄDZENIE NR 19/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 kwietnia  2009 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.

ZARZĄDZENIE NR 20/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 kwietnia  2009 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia
konroli wykonania obowiązku utrzymania czystości i porządku

ZARZĄDZENIE NR 21/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia  4 maja  2009 r.
w sprawie powołania gminnej komisji do spraw kontroli obiektów budowlanych należących do gminy Janowiec Kościelny, a zaadaptowanych na komunalne mieszkania wielorodzinne.

ZARZĄDZENIE NR 22/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 6 maja  2009 r.
w sprawie powołania Komisji .

ZARZĄDZENIE NR 23/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 12 maja  2009 r.
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko Skarbnika Gminy  - Głównego Księgowego budżetu gminy - Kierownika Referatu Finansowo-Podatkowego.

ZARZĄDZENIE NR 24/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 12 maja  2009 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia 
postępowania na wybór banku do obsługi budżetu gminy i jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 25/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 maja  2009 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, powołanych
dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
 
ZARZĄDZENIE NR 26/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 maja  2009 r.
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
i pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej oraz ustalenia ich zadań

ZARZĄDZENIE NR 27/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 maja  2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 maja  2009 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przniesieniem własności budynku   w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 29/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 maja  2009 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 30/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 maja  2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 1 czerwca 2009 r.
w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników
samorząowych jednostek organizacyjnych Gminy Janowiec Kościelny.

ZARZĄDZENIE NR 32/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 1  czerwca 2009 r.
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany.


ZARZĄDZENIE NR 33/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 4  czerwca 2009 r.
w sprawie : ustalenia stawek za dzierżwę gruntów przeznaczonych pod uprawę roślin jednorocznych. 

ZARZĄDZENIE NR 34/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 5 czerwca 2009 r.
w sprawie : ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR 35/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 05 czerwca  2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 05 czerwca  2009 r.
w sprawie : Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze obowiązujący
w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny

ZARZĄDZENIE NR 37/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 6 czerwca  2009 r.
w sprawie  Refulaminu służby przygotowawczej i egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny

ZARZĄDZENIE NR 38/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 7 czerwca  2009 r.
w sprawie Regulaminu oceniania pracowników
Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.
 
 

ZARZĄDZENIE NR 39/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07 czerwca  2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 08 czerwca  2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 41/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10 czerwca  2009 r.
w sprawie : przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych
jednostkach sektora finansów publicznych.

ZARZĄDZENIE NR 42/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10 czerwca  2009 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy
oraz jednostkach organizacyjnych gminy na rok 2009

ZARZĄDZENIE NR 43/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 czerwca  2009 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Janowiec Kościelny

ZARZĄDZENIE NR 45/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 1 lipca   2009 r.
w sprawie Aneksu do Zarządzenia Nr 4/2004 Kierownika Urzędu z dnia 29 lipca 2004 roku.

ZARZĄDZENIE NR 46/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 1 lipca   2009 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

ZARZĄDZENIE NR 47/2009
Wójta Gminy - Kierownika Urzędu
Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 08 lipca  2009 r.
w sprawie okeślenia liczby uczniów, którym zostanie
udzielenia pomocy w formie pomocy finansowej. 


ZARZĄDZENIE NR 48/2009
Wójta Gminy
Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 08 lipca  2009 r.
w sprawie : powołania komisji przetargowej. 

Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 lipca 2009r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 lipca 2009r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny spelnienia
przez wykonawców warunków udziałuw postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz badania i oceny loferty.


Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 4 sierpnia 2009 roku
 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
dla ekspertów za pracę w Komisji EgzaminacyjnejWójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 4 sierpnia 2009 roku
w sprawie przygotowania grafiku czasu pracy
w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny
w miesiącu sierpniu 2009 r.
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 4 sierpnia 2009 roku
w sprawie podania do publicznej wiadmości  informacji
o których mowa w art.14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publincznych za rok 2008.


 

 
 
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 4 sierpnia 2009 roku
w sprawie

Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 4 sierpnia
w sprawie aneksu do Zarządzenia 5/2008 Wójta Gminy Janowie Kościelny
z dnia 2 lutego 2008r.

 

Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10 sierpnia
 
 


Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 sieprnia
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
za I półrocze 2009r.

ZARZĄDZENIE 58/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 sierpnia
w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół,
prowadzonych przez Gmine Janowiec Kościelny
do udzielenia zwolnień z opłat za posiłki w stołówce.


 
ZARZĄDZENIE 59/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 01.09.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert.

ZARZĄDZENIE 60/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 01.09.2009r.

ZARZĄDZENIE 61/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30.09.2009r.

ZARZĄDZENIE 62/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07.10.209
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.


ZARZĄDZENIE 63/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07.10.209
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia


ZARZĄDZENIE 64/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07.10.209
w sprawie : powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury komunalnej.


ZARZADZENIE 65/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07.10.2009r.
w sprawie przygotwania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obrony cywlinej,
zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w Gminie Janowiec Kościelny
w dniach 22-23 października 2009 roku


ZARZĄDZENIE 66/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07.10.2009r
w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego
na terenie gminy Janowiec Kościelny


 

ZARZĄDZENIE 67/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16.10.2009r
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia


ZARZĄDZENIE 68/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16.10.2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia


ZARZĄDZENIE 69/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16.10.2009r
w sprawie ogłoszenia wykazu nietuchomości przeznaczonej do dzierżawy


ZARZĄDZENIE 70/2009
Wójt Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16.10.2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany


ZARZĄDZENIE NR 71/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15.10.2009r.
w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.


ZARZĄDZENIE 72/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 06.11.2009r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.


 ZARZĄDZENIE 73/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 13.11.2009r
w sprawie: projektu budżu gminy na 2010 rok.


ZARZĄDZENIE NR 74/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 08.12.2009r.
w sprawie przygotowania grafiku czasu pracy w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny w miesiącu grudniu 2009r.


ZARZĄDZENIE NR 75/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14.12.2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.


 ZARZĄDZENIE NR 76/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14.12.2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.


 ZARZĄDZENIE NR 77/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14.12.2009r.
w sprawie ogśoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.


 ZARZĄDZENIE NR 78/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14.12.2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.


ZARZĄDZENIE NR 79/2009
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21 grudnia 2009r.
w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Wytworzył:
Barbara Szatkowska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2007-04-05 13:33:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2009-12-29 11:43:37)
 
 
ilość odwiedzin: 715634

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X