Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Wtorek 17.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców

Nazwa usługi: Dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców
 
 
Podstawa prawna: art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 i Nr 273, poz. 2703)
Wymagane dokumenty:
 
  • zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
  • wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego   pracownika (wg wzoru),
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia   zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą   zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o   pracę,
  • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie),
  • zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej  o szkoleniu ucznia rzemieślniczego.
 
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
 
Miejsce złożenia wniosku : Urząd Gminy Janowiec Kościelny, pok nr. 4
Miejsce, w którym faktycznie wykonywana jest usługa:  pokój nr 17
Rodzaj rozstrzygnięcia : decyzja Wójta Gminy
 
Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc, w uzasadnionych sytuacjach – 2 miesiące.
 
Opłaty: bez opłat
 
Tryb odwoławczy: 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Olsztynie  za pośrednictwem Wójta Gminy Janowiec Kościelny  w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji stronie.
 
Uwagi:
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego należy złożyć zaraz po jej sporządzeniu.
Wniosek wraz z dokumentami  należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
a)  w przypadku nauki zawodu: 4.587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24  miesiące;
b) 7.645 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
c)  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 240 zł za każdy  pełny miesiąc kształcenia.
 

Do odczytania dokumentów w wersji PDF
 niezbędne jest oprogramowanie
Adobe Acrobat Reader .  <- pobierz

 

Załączniki:

 

 ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY
 

wersja PDF<- pobierz

wersja RTF<- pobierz

 

 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
 

wersja PDF<- pobierz

wersja RTF<- pobierz

Wytworzył:
Bożena Jastrzęowska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2007-11-06 08:29:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2007-11-06 10:45:55)
 
 
ilość odwiedzin: 715608

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X