Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Środa 19.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Otwarty Konkurs Ofert

 

OTWARTY KONKURS OFERT


Dnia 27 kwietnia 2009 r. Wójt Gminy Janowiec Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), na realizację zadania „Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” wraz z możliwością udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji na okres pięciu lat zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.)Zadania dotyczą:


  1. Utworzenia oraz prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 uczestników.


Zasady przyznawania dotacji w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.)


Wysokość dotacji przeznaczonej na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy uzależniona dotacją z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Wysokość dotacji przeznaczonej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla uczestników, ustalona będzie w wysokości przyznanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie jednego uczestnika SDS-u dotacji pomnożonej przez liczbę uczestników.


Dotacja zostanie przyznana organizacji, która jest właścicielem nieruchomości pozwalającej na utworzenie do końca 2009 r. SDS-u oraz pozwoli na rozpoczęcie działalności od 01.12.2009 r.


Oferta powinna zawierać :


  1. Wniosek o realizację zadania, wraz z danymi rejestracyjnymi organizacji pozarządowej

  2. Formę realizacji zadania publicznego, cel oraz rodzaj działań

  3. Opis zadania

  4. Zakładane rezultaty realizacji zadania

  5. kalkulację kosztów utworzenia SDS

  6. Inne informacje mające wpływ na realizację zadania


Oferta powinna być przygotowana zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.).


Oferty należy składać do dnia 27 maja 2009 roku do godziny 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Janowiec Kościelny z dopiskiem na kopercie „„Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym”.”


Otwarcie ofert nastąpi 28 maja 2009 r. o godz. 1100Wójt Gminy

Danuta Puchalska

Wytworzył:
Bożena Grochala
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2009-05-06 13:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2009-05-06 14:31:15)
 
 
ilość odwiedzin: 722433

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X