Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Środa 19.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Protokół z publicznego otwarcia ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadania "Krzewienie i rozwijanie różnych form sportu na terenie gminy - piłka nożna, siatkówka i tenis stołowy"

 

 


Protokół

z publicznego otwarcia ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadania
„Krzewienie i rozwijanie różnych form sportu na terenie gminy – piłka nożna, siatkówka i tenis stołowy”


  1. Publicznego otwarcia ofert; wyboru ofert dokonała komisja powołana Zarządzeniem Wójta Nr 27/09 z dnia 14 maja 2009 roku w składzie:


1) Bożena Grochala - przewodniczący

2) Marianna Moszczyńska - członek

3) Karina Rogalska - członek


  1. Czynności, o których mowa w pkt.1 odbyły się w dniu 22 maja 2009 r. o godzinie 1030 w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.


  1. Przewodniczący Komisji przedstawił przedmiot postępowania konkursowego oraz poinformował, że do godziny 1000 w dniu 21 maja 2009r. wpłynęła jedna oferta od:

1) Ludowy Klub Sportowy “Orzeł ” w Janowcu Kościelnym, oferta oznaczona nr 1, jest nienaruszona i wpłynęła w określonym terminie.

  1. Przewodniczący Komisji otworzył ofertę nr 1 i stwierdził, że:

a) oferta jest podpisana przez właściwe osoby,

b) zamówienie zostanie wykonane w żądanym terminie,

c) proponowana cena wykonania zamówienia to kwota 25.000 zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

d) na sesji otwarcia nie był obecny oferent.


5. Komisja stwierdziła, że organizacja pozarządowa Ludowy Klub Sportowy “Orzeł”
w Janowcu Kościelnym ma możliwość realizacji zadania. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. Oferta uwzględnia wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania.


W związku z pozytywną oceną możliwości realizacji zadania przez oferenta i przedstawioną kalkulacją oraz posiadaniem odpowiednich środków publicznych w stosunku do kosztów, Komisja postanowiła przedstawić ofertę do akceptacji dla Wójta Gminy, mimo, że wpłynęła tylko jedna oferta.


6. Przewodniczący Komisji podziękował za udział i zamknął posiedzenie Komisji Konkursowej.
Janowiec Kościelny, 26.05.2009r.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Danuta Puchalska 
 
ilość odwiedzin: 722430

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X