Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Poniedziałek 16.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Protokół z publicznego otwarcia ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadania pt. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznego ośrodka wychowawczego"

 

Protokół


z publicznego otwarcia ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadania pt. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznego ośrodka wychowawczego”.

  1. Publicznego otwarcia ofert i wyboru ofert dokonała Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Nr 27/09 z dnia 14 maja 2009 r., w składzie:


1) Bożena Grochala - przewodniczący

2) Marianna Moszczyńska - członek

3) Karina Rogalska - członek


  1. Czynności, o których mowa w pkt 1 odbyły się 22 maja 2009 roku o godz. 11.00
    w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec Kościelny .


  1. Przewodniczący Komisji przedstawił przedmiot postępowania konkursowego oraz poinformował, że do godz. 1000 w dniu 21 maja 2009 r. wpłynęła jedna oferta od:

Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Nidzicy, 13-100 Nidzica, oznaczona nr 1 oferta jest nienaruszona i wpłynęła
w określonym terminie.


  1. Przewodniczący Komisji otworzył ofertę Nr 1 i stwierdził, że :

a) oferta jest podpisana przez właściwą osobę,

b) zamówienie zostanie wykonane w żądanym terminie,

c) proponowana cena wykonania zamówienia to kwota 15.000 zł (piętnaście zł)

d) na sesji otwarcia nie był obecny wykonawca.


  1. Komisja stwierdziła, że organizacja pozarządowa Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy, ma możliwość realizacji zadania. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. Oferta uwzględnia wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania. W związku z pozytywną oceną możliwości realizacji zadania przez oferenta i przedstawioną kalkulacją kosztów oraz posiadaniem odpowiednich środków publicznych odpowiednich do tych kosztów, Komisja postanowiła przedstawić ofertę do akceptacji dla Wójta Gminy, mimo, że wpłynęła tylko jedna oferta.

6.   Przewodniczący Komisji podziękował za udział i zamknął posiedzenie komisji Konkursowej.Janowiec Kościelny, 26.05.2009r.


Wójt Gminy

mgr inż. Danuta Puchalska


 
 
ilość odwiedzin: 715510

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X