Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Środa 19.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyprawka szkolna 2009/2010

 

INFORMACJA

w sprawie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów

na rok szkolny 2009/2010

 

            Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników, uprzejmie informuję, że niektórzy uczniowie będą mogli otrzymać pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

W tym roku programem objęto dwie grupy uczniów:

1. pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351 zł.

2. pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.


            Wartość pomocy wynosi:


  1.     150 zł - dla ucznia klasy I szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

  2.     150 zł - dla ucznia klasy II szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

  3.     170 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

  4. 280 zł – dla ucznia klasy I gimnazjum, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia I klasy ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.

     

Pomoc, o której mowa wyżej udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, dyrektora szkoły, nauczyciela i pracownika socjalnego, który należy złożyć do szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał  w roku szkolnym 2009/2010.

            Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, a jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, wówczas zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz dowód zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy.

            Wypłaty dokona Urząd Gminy, pod który podlega szkoła do której uczęszcza uczeń, na podstawie list sporządzonych przez dyrektorów szkół.

            Wzory wniosków o pomoc na zakup podręczników można otrzymać w sekretariatach szkół  do których uczęszczają uczniowie.


Wzory wniosków dla uczniów uczęszczających do szkół w Waśniewie-Grabowie i Janowcu Kościelnym można pobrać również z Internetu : http://www.zsjanowiec.prv.pl. Wnioski przyjmują sekretariaty szkoły w Waśniewie-Grabowie oraz w Janowcu Kościelnym w godzinach pracy, w terminie do 30 czerwca 2009 r.

Wójt Gminy Janowiec Kościelny

Danuta Puchalska

 

Wytworzył:
Karina Rogalska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2009-06-18 09:03:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2009-06-18 09:03:44)
 
 
ilość odwiedzin: 722504

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X