Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb !! U W A G A !!  To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Środa 19.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najbliższa Sesja Rady Gminy dnia 30.12.2009r.

 

O G Ł O S Z E N I EUprzejmie informuję, że stosowanie do art. 20 ust 1 z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminy ( Dz. U. z 2001r nr 142, poz 1591 z późn. zm. ) zwołuję na dzień 30 grudnia 2009r. (środa) na godz. 12.00 XXIX zwyczajną sesję Rady Gminy.


Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 4. Informacja Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym, a zwłaszcza w wykonanie uchwał Rady Gminy.

 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

 6. Rozpatrywanie projektów uchwał w sprawach:

  - uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok,

  - zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2009 rok,

  - rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami, pozarządowymi oraz innymi przedmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku,

  - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani na 2010 rok,

  - zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej ,

  - zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na rok 2010,

 7. Przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy :

  - Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

  - Komisji Oświaty i Kultury,

 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

 9. Wolne wnioski i informacje.


Przewodniczący Rady

Tadeusz Jurkiewicz

Wytworzył:
Barbara Szatkowska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2009-12-22 09:00:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2009-12-22 09:05:47)
 
 
ilość odwiedzin: 722417

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X